Management

Wojciech Zieliński

założyciel, dyrektor artystyczny

Iwona Kakietek-Zielińska

menedżer generalny

inspektor

Marta Zalewska

I koncertmistrz

Marta Oyrzanowska

II koncertmistrz